Kundesenter


RETURBETINGELSER

 

 

1. FEILFRIE VARER

Dersom det ikke er gjort avtale om levering på prøve, gjelder ingen rett til retur av feilfrie varer til Moorup. Kunden har likevel mulighet til retur innen 5 - fem virkedager regnet fra leveringsdato, mot gebyr. Dersom det returnerte produktet er spesialvare og må returneres til underleverandør, forbeholder Moorup seg retten til å avkorte det krediterte beløp, etter de satser Moorup's underleverandører krever. Kunden vil i tillegg måtte betale gebyr etter faste håndteringssatser (jfr. pkt. 5).

 

 

2. FEILLEVERTE VARER

Dersom kunden hevder at det leverte produktet avviker fra bestilt produkt, må dette dokumenteres (web) av kunden. Returskjema på web fylles ut med forespørsel (returmeldingsskjema) om returreferanse. Henvendelsen må skje umiddelbart og senest 5 - fem virkedager regnet fra leveringsdato.

 

 

3. DEFEKTE VARER

Moorup forbeholder seg retten til å teste varer som er påstått defekt ved mottak. Defekte varer skal, om mulig, ledsages av en feilbeskrivelse fra kunden (returmeldingsskjema). Dersom produktet ikke er defekt, må dette påregnes tilbakesendt til kunden ledsaget av en avregning for utført behandling, test og frakt. Først etter testing vil Moorup foreta et evt. bytte/kreditering.

Moorup forbeholder seg retten til å bytte eller kreditere varen.

Den defekte varen skal avhendes av kunde på en miljømessig forsvarlig måte

 

 

4. RETUR AV VARER

Alle returer må avtales via web på forhånd med Moorup's returavdeling (returmeldingsskjema.) For tildeling av returreferanse skal kunden bruke web. Kunden må referere til aktuelt faktura- eller pakkseddelnummer. Produkter det er avtale om retur på, må være Moorup i hende senest 5 – fem virkedager etter avtaledato.

 

Etter denne dato, vil avtalen automatisk falle ut av Moorup's behandlingssystem og ny avtale vil måtte inngås. Når en avtale om retur er inngått, må kunden returnere korrekt antall og produkt, etter de til enhver tid gjeldende returbestemmelser. Kunden må selv dekke fraktomkostninger på returforsendelser, og Moorup dekker frakt på erstatningsvare. Kunder som returnerer forsendelser på Moorup's regning, vil bli returnert avsender dersom dette ikke er avtalt på forhånd. Produktene skal returneres ubeskadiget i originalemballasje. Av virushensyn godtas retur av software i brutt emballasje ikke.

 

Ved bytte: Produktet byttes med tilsvarende mangler slik det er mottatt., f.eks. ved manglende manual eller diskett. En retur som ikke utføres iht. avtale eller gjeldende regler, må påregnes tilbakesendt avsender.  

 

 

5. HÅNDTERINGS- OG ADMINISTRASJONSSATSER

Håndterings- og administrasjonsgebyret vil bli satt etter gjeldende regler for den kategori kunden befinner seg i.

 

 

6. MANGLER

Ved feil ved salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes kunden eller forhold på hans side, har Moorup ubetinget rett for egen kostnad å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Moorup foretar retting eller omlevering, kan ikke kunden gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende.

 

7. MILJØ

Moorup jobber kontinuerlig for forbedring av egne miljøprestasjoner. Vi etterlever myndighetspålagte og egne krav til miljøstyring

 

Som kunde av Moorup oppfordres du til å ta en miljøbevisst holdning ved å etterfølge følgende:

 

  • EE-avfall skal samles inn, sorteres og leveres til godkjent mottak
  • Ta imot denne typen avfall gratis i retur fra forbrukere.
  • Ta imot avfallet kostnadsfritt fra andre næringsdrivende
  • Sørge for informasjon til kunder om innsamlingsplikt og returordning.
  • Deklarere EE-avfall som går under farlig avfall
  • Sørge for at avfallet blir behandlet forsvarlig ut fra et miljøhensyn

 

Selskaper som håndterer avfall:

 

Produkt

Returselskap

Plastemballasje

Emballasjeretur AS

Bølgepapp

Norsk Resy AS

Glassemballasje

Norsk Glassgjenvinning A/S

Metallemballasje

Emballasjeretur AS

Drikkekartong

Emballasjeretur AS

Emballasjekartong

Emballasjeretur AS

Elektrisk- og elektronisk avfall

Elretur AS

Næringselektroavfall

Renas AS

 

Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.